joomla statistics

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

ΙΚΑ: Πως θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ - Οδηγίες - Εγκύκλιοι

 
Μπορείτε να δείτε παρακάτω όλα όσα ισχύουν για τη μετάβαση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του πρώην ΟΠΑΔ (άρα και των συνταξιούχων στρατιωτικών) στο ΙΚΑ.  Οδηγίες, εγκύκλιοι με όλες διευκρινίσεις σχετικά με τις παροχές που δικαιούνται πλέον οι παραπάνω ασφαλισμένοι αλλά και τις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας εξέδωσε η διοίκηση του Ιδρύματος.
Το Σάββατο 25/10/2014 μέχρι και την Κυριακή 26/10/2014, έγινε η μετάπτωση των μηχανογραφικών δεδομένων Μητρώου των ασφαλισμένων, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οπότε και έγινε αυτομάτως η απόδοση ΑΜΑ-ΙΚΑ καθώς και η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας. Έτσι, από τη Τετάρτη 29-10-2014 οι ασφαλισμένοι των δύο Τομέων (εν ενεργεία και συνταξιούχοι καθώς και τα έμμεσα μέλη αυτών) θα εξυπηρετούνται, για:
α) έκδοση ή αντικατάσταση των βιβλιαρίων ασθενείας τους, β) διακοπή, αναστολή ή κατάργηση του ασφαλιστικού τους δικαιώματος γ) χορήγηση ευρωπαϊκών εντύπων και Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και δ) χορήγηση εξόδων κηδείας από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις πρωτεύουσες των Νομών της χώρας, όπου μεταφέρθηκε και το προσωπικό του πρώην ΟΠΑΔ
ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: 
- Η ασφαλιστική ικανότητα των εν ενεργεία και συνταξιούχων ασφαλισμένων του τ. ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ ισχύει μέχρι τη λήξη της υπαλληλικής σχέσης ή τη διακοπή της συνταξιοδότησης. 
- Για τον/ην σύζυγο η ισχύς της ασφαλιστικής ικανότητας υφίσταται έως ότου επέλθει μεταβολή της ασφαλιστικής του κατάστασης (εργασία, διαζύγιο, θάνατος). 
- Για τα τέκνα η ισχύς λήγει με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας και ανανεώνεται έως το 24ο έτος με βεβαίωση σπουδών για τα σπουδάζοντα τέκνα ή με βεβαίωση αποδεικτικού ανεργίας εφόσον είναι άνεργα και άγαμα τέκνα. Η ασφαλιστική ικανότητα των τέκνων παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας σε περίπτωση συνέχισης έως τότε των σπουδών τους. 
- Για τα ενήλικα ασφαλισμένα έμμεσα μέλη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το ασφαλιστικό δικαίωμα χορηγείται για όσο χρόνο αναφέρεται στην απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής. -Στις περιπτώσεις προαιρετικού δικαιώματος ασφάλισης η ασφαλιστική ικανότητα ισχύει για το χρονικό διάστημα που έχουν καταβληθεί οι ανάλογες κατά περίπτωση εισφορές. 
- Οι εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχοι χαρακτηρίζονται δικαιούχοι σύνταξης θανάτου και τους χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα σύμφωνα με την συνταξιοδοτική απόφαση. 
- Επισημαίνεται ότι υποχρέωση των άμεσα ασφαλισμένων αποτελεί η έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών μας, σχετικά με τις όποιες μεταβολές αφορούν στην ασφαλιστική κατάσταση τόσο των ιδίων, (άδεια άνευ αποδοχών, αναστολή δικαιώματος σύνταξης, διακοπή μισθοδοσίας λόγω διοικητικών κυρώσεων) όσο και των μελών οικογενείας τους (π.χ. γάμος, εργασία, ενηλικίωση κ.α). Παράλληλα βέβαια η Υπηρεσία θα διενεργεί μηχανογραφικούς ελέγχους και θα προβαίνει σε ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων. 
ΓENIKA
- Η χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας και η έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας διενεργείται κατόπιν προφορικού αιτήματος και εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 
- Έχει καταργηθεί η χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας και το ασφαλιστικό δικαίωμα ελέγχεται ηλεκτρονικά. 
- Για τους ασφαλισμένους του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. το ποσοστό των κρατήσεων προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε έμμεσο μέλος. Εξαιρούνται της προσαύξησης οι πολύτεκνοι ασφαλισμένοι. 
- Ως έντυπα βιβλιαρίων ασθενείας θα χρησιμοποιούνται τα έως σήμερα χορηγούμενα βιβλιάρια του ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ αποτελούμενα από το ατομικό βιβλιάριο ασθενείας και το βιβλιάριο των εντολών. 
- Η αρμοδιότητα χορήγησης των παροχών ασθένειας σε είδος των ασφαλισμένων του τέως ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ ανήκει στον ΕΟΠΠΥ και επομένως η εξυπηρέτησή τους συνεχίζει να γίνεται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του, με τα βιβλιάρια ασθενείας ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ και με βάση τους αριθμούς μητρώου ΕΜΑΔ για το Δημόσιο και ΕΜΑΤ για το ΤΥΔΚΥ. 
Όσοι απογράφονται εφεξής, θα τους χορηγείται βιβλιάριο ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ και θα εξυπηρετούνται από τις ίδιες υπηρεσίες, βάσει του ΑΜΚΑ και του ΑΜΑ-ΙΚΑ. 
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν σε θέματα ασφάλισης θα απευθύνεστε στο Τμήμα Ασφάλισης της Διεύθυνσης Παροχών ΟΠΑΔ – Ηπείρου 31 – Αθήνα, όπου λειτουργεί Ομάδα Υποστήριξης, στα τηλέφωνα: 210-8809554, 210-8809571, 210-8809575. 
 

Τα αυτοκόλλητα ένσημα έτους 2015 της IPA παρελήφθησαν από την Τοπική Διοίκηση IPA Θεσσαλονίκης και είναι διαθέσιμα απολύτως ΔΩΡΕΑΝ για τους εν ενεργεία συναδέλφους.

Οι συνταξιούχοι συνάδελφοι, θα πρέπει να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή για το 2015 ποσού 20 ευρώ, ώστε να παραλάβουν το ένσημο για την Ταυτότητα της IPA.

Τα ένσημα διατίθενται από τον Πρόεδρο κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο τηλ.6975905020, τον Γενικό Γραμματέα κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑ Ιωάννη τηλ. 6975905065, τον Αντιπρόεδρο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο τηλ. 6975909909 και από τα γραφεία μας στην οδό Προμηθέως 1 από τον π. Πρόεδρο και Μέλος του Δ.Σ. κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία.

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Ανάγνωση με ψυχραιμία της είδησης σχετικά με τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα ειδικά μισθολόγια 

Διαβάσαμε χθες αλλά και σήμερα με βαρύγδουπους τίτλους ότι η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιβάλλει την αναδρομική επιστροφή μεγάλων ποσών στους απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και σε πανεπιστημιακούς καθηγητές και διευθυντές γιατρούς του ΕΣΥ. Είναι όμως έτσι; Θα «ξαναπαντελονιάσει 500 ευρώ η Συνταγματαρχάρα...» που έλεγε ως άλλος Βερύκιος, ο Αυτιάς;  
Η προσωπική - ταπεινή μου άποψη είναι ότι με τη δήθεν βόμβα Νο2 προσπαθούν ορισμένοι να δημιουργήσουν και πάλι νέες μεγάλες προσδοκίες, οι οποίες όταν δεν επαληθευθούν θα αυξήσουν περαιτέρω το θυμό των εν αποστρατεία συναδέλφων, ενώ παράλληλα (ακουσίως θέλω να πιστεύω βοηθούμενοι και από άλλα blog και site που επαναλαμβάνουν τέτοιους προκλητικούς τίτλους), επιθυμούν την διατήρηση του κοινωνικού...
αυτοματισμού εναντίον μας.
Ας θυμηθούμε καταρχήν ότι το θέμα είναι παλαιό και αναμενόμενο διαβάζοντας την ανάρτηση της 23ης Ιουνίου 2014 στο τότε blog της ΕΑΑΣ Λάρισας όπου είχαμε αναφερθεί στο θέμα με τίτλο «Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματικές οι περικοπές στις συντάξεις των ειδικών μισθολογίων»«Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές οι οποίες έχουν γίνει στις συντάξεις των ειδικών μισθολογίων. Όπως εξήγησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real Fm, 97.8, ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Μητρόπουλος, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε, με ισχυρή πλειοψηφία (22 υπέρ και 7 κατά), ότι είναι αντίθετες στο Σύνταγμα οι περικοπές στις συντάξεις των ειδικών μισθολογίων. «Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη σε δύο μεγάλα ζητήματα. Πρώτον, να δώσει αναδρομικά δύο χρόνων και να αναπροσαρμόσει τις αποδοχές τους στο προ περικοπών διάστημα, δηλαδή τον Ιούλιο του 2012. Ακούστε (ΕΔΩ) το ηχητικό.»
 
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά:
(1)  Καταρχήν πριν μιλήσουμε επί της ουσίας, πρέπει να διαβάσουμε τι ακριβώς θα γράφουν οι αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτά που δημοσιεύουν και διαλαλούν ως αποκλειστικότητα τα ΜΜΕ, τα γνωρίζαμε από τον Ιούνιο του 2014. Ουδέν νεώτερο από πλευράς ενημέρωσης προσέφεραν.
(2) Το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το Ελεγκτικό Συνέδριο για τους εν αποστρατεία συναδέλφους είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δηλαδή την αντισυνταγματικότητα της αναπροσαρμογής της σύνταξης με το ν.4093/2012 αλλά και την αντισυνταγματικότητα της αναδρομικής ισχύος για το πεντάμηνο του 2012. Δεν κρίνει αντισυνταγματικό το σύνολο του ν.4093/2012. Δεν θα μπορούσε βέβαια η απόφαση να ήταν διαφορετική αφού η προσφυγή με εφέσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο μεμονωμένων συναδέλφων αλλά και των θεσμικών Ενώσεων Αποστράτων Αξκων έγινε με αυτές τις αιτιάσεις.
(3) Η αλήθεια πάντως είναι ότι για τις συντάξεις υπεύθυνο να αποφανθεί είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο και όσοι γνωρίζουν απορούσαν πως το ΣτΕ απεφάνθη και για τους εν αποστρατεία συναδέλφους. Το δικαιολογήσαμε βέβαια επειδή ο μισθός των εν ενεργεία στελεχών επηρεάζει άμεσα τις συντάξεις των εν αποστρατεία στελεχών.
(4) Τα ερωτήματα που πιθανόν να προκύψουν είναι τα εξής: (α) Η νέα αυτή απόφαση, που αφορά στις συντάξεις όλων των ειδικών μισθολογίων θα εφαρμοσθεί από την κυβέρνηση; Αφήνει περιθώρια μερικής εφαρμογής, όπως έγινε και με τα εν αποστρατεία στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ; (β) Ο νόμος που ψηφίστηκε για την επιστροφή του 50% στα εν αποστρατεία στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ και στους δικαστικούς λειτουργούς, θα επηρεασθεί θετικά, αρνητικά ή καθόλου; (γ) Η απόφαση θα αφορά όλους τους συνταξιούχους των ειδικών μισθολογίων ή μόνον αυτούς τους ελάχιστους που έκαναν έφεση; Όσοι έκαναν έφεση πρέπει να κάνουν και αγωγή; (δ) Αν αφορά μόνον αυτούς που έκαναν έφεση, τι ρόλο έπαιξαν οι θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων Αξκων που πρσέφυγαν κι αυτές;  Όσοι δεν έκαναν έφεση τι πρέπει να κάνουν τώρα;
Συμπέρασμα: Η εν λόγω είδηση δεν είναι ...βόμβα για τους αποστράτους και μέχρι να καθαρογραφούν οι αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να αποφανθούν οι ειδικοί, καλό είναι να παραμείνουμε ψύχραιμοι. Ας πάρουν την σκυτάλη του κοινωνικού αυτοματισμού άλλες κοινωνικές ομάδες. Αρκετά έχουμε λοιδωρηθεί...
Απόστολος Παπαπαρίσης

"Αναβολή στην συζήτηση για την δικαστική απόφαση κατά του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο δεν συμμορφώθηκε πλήρως με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όσον αφορά τις περικοπές των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το Συμβούλιο Συμμόρφωσης  είχε προσδιορίσει για σήμερα την συζήτηση, την οποία οι συνδικαλιστές των Σωμάτων ανέμεναν με αγωνία, καθώς οι αρμόδιοι του Υπουργείου Οικονομικών θα έδιναν εξηγήσεις για τη συμπεριφορά τους.

Τελικά (άγνωστο μέχρι στιγμής γιατί) το Συμβούλιο Επικρατείας αποφάσισε την αναβολή της όλης συζήτησης, προς έκπληξη όλων, για τις 09-12-2014.

maxi 02Στην Κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας, στο δεξιό μέρος, έχει αναρτηθεί το νέο τεύχος του περιοδικού μας ΜΑΧΗ τεύχος 2 και μπορείτε να το διαβάσετε.

Το περιοδικό θα είναι διαθέσιμο από τα γραφεία μας, μετά τις 10 Δεκεμβρίου 2014.

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του, τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2014, ενόψει της πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή-courier) στο Μ.Τ.Σ. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, το αργότερο μέχρι 28 Νοεμβρίου 2014 
 

Συνάδελφοι.

Σας κάνουμε γνωστό, ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, η αποκατάσταση των συντάξεων κατά 50% από τις περικοπές του Ν. 4093/2012 θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Δεκεμβρίου με την καταβολή της σύνταξης μηνός Ιανουαρίου 2014 (ενώ στους εν ενεργεία θα γίνει ένα μήνα νωρίτερα).

Επίσης ταυτόχρονα θα καταβληθεί (σύμφωνα με την δήλωση του Υπουργού) και μέρος των αναδρομικών από 1-7-2014 χωρίς να είναι σαφές το ύψος του ποσού.

Σε κάθε περίπτωση, η Ένωσή μας δεν αποδέχεται αυτές τις ρυθμίσεις και απαιτούμε το 100 % της επιστροφής των μη νόμιμα κρατηθέντων ποσών από τις συντάξεις μας, κρατήσεις που έγιναν με τον Ν. 4093/2012.

Αναμένουμε στις 28-11-2014 την νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ετοιμαζόμαστε για καταθέσεις προσωπικών (ομαδικές κατά 50 άδες) αγωγών.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη τα μέλη μας θα ενημερωθούν από την Ένωση, και αδιάφορο φυσικά γεγονός είναι το τι κάνουν άλλα σωματεία για το θέμα αυτό.

Κάνουμε γνωστό σε όλους τους συναδέλφους ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μεταφέρθηκε από την οδό Καζαντζάκη 4, στην οδό Αριστοτέλους 15 (έναντι Α.Τ. Λευκού Πύργου)

 
   
Σημείωση: Σε ..........λίγο θα ακολουθήσει πλήρες ρεπορτάζ με φωτογραφίες και βίντεο.
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
          
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι.
Επειδή πολλοί συνάδελφοι, τηλεφωνικά, με emailή περνώντας από τα γραφεία, μας ερωτούν εάν θα δοθούν και στους απόστρατους το 50% των χρημάτων που κρατήθηκαν με τον Ν.4093/2012, απαντάμε σε όλους ότι από τις μέχρι τώρα δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ Χρήστου, προκύπτει ότι συμπεριλαμβάνονται και οι απόστρατοι.
Επίσης πολλοί μας ερωτούν εάν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με την επιστροφή του 50% ή εάν θα πρέπει να διεκδικήσουμε και τα υπόλοιπα παρακρατηθέντα χρήματα. Κάνουμε γνωστό προς όλους τα κάτωθι:
Κατ΄ αρχήν και σίγουρα όχι δεν θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με επιμέρους επιστροφή των κακώς κρατηθέντων χρημάτων μας με τον Ν. 4093/12 και για τον λόγο αυτό η Ένωσή μας, ζήτησε από τα μέλη μας, τέλη μηνός Ιουλίου 2014 να αποστείλουν αίτηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ώστε να αποκλείσουμε κάθε πιθανότητα παραγραφής των δικαιωμάτων μας. Ήδη από την Ένωσή μας, έχουν ενημερωθεί Δικηγορικά γραφεία και πριν το τέλος του έτους θα έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις, αφού μελετήσουμε και την δεύτερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί στις 28-11-2014 και από την οποία ελπίζουμε να προκύπτει καθαρά η διαφωνία του ΣτΕ με την ρύθμιση που αποφάσισε η Κυβέρνηση.
Σε κάθε περίπτωση, να είναι βέβαια τα μέλη μας, ότι το θέμα παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή και είμαστε σε στενή συνεργασία και με άλλες Αστυνομικές και Στρατιωτικές Ενώσεις και σε κάθε περίπτωση τα μέλη μας θα ενημερωθούν αμέσως για τις όποιες κινήσεις αποφασιστούν.

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 

Εάν υπάρχουν συνάδελφοι συνταξιούχοι προερχόμενοι από την πρώην ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ και συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1-1-2010, σε αυτούς με τον Νόμο 4924/2011 έγινε μείωση στο εφάπαξ σε ποσοστό 15% σε όσους έφυγαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010 και μέιωση 20% σε όσους έφυγαν από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2011.

Επίσης με τον Ν.4093/2012 τους έγινε μείωση στο εφάπαξ σε ποσοστό 15% σε όσους έφυγαν από 1-1-2010 μέχρι 31-7-2010, μείωση σε ποσοστό 34,27% σε όσους αποχώρησαν από την υπηρεσία από 1-8-2010 έως 31-12-2010 και μείωση σε ποσοστό 38,14% σε όσους αποχώρησαν από την υπηρεσία από 1-1-2011 και εντεύθεν.

Η Ένωσή μας, συνεργαζόμενη με το Σωματείο Αποστράτων Αστυνομικών Αθήνας και Δικηγορικό γραφείο Αθηνών, καλεί εάν υπάρχουν συνάδελφοι που τους αφορά το θέμα και επιθυμούν την Δικαστική διεκδίκηση των παρακρατηθέντων ποσών, να επικοινωνήσουν με τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Ένωσής μας κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία τηλ. 6975905010 ή να επισκεφθούν τα γραφεία μας, στην οδό Προμηθέως 1 έναντι Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Η Εορτή του Αγίου Αρτεμίου στην Θεσσαλονίκη
Με ιδιαίτερη επισημότητα και λαμπρότητα εορτάσθηκε η εορτή του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, σήμερα 20-10-2014 στην Θεσσαλονίκη.
Το πρωί, τελέστηκε δοξολογία στον ιερό μητροπολιτικό ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, χοροστατούντος του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ. Άνθιμου και ακολούθησε η ανάγνωση της ημερήσιας διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), Αντιστράτηγου κ. Δημητρίου Τσακνάκη.
Παρούσα στην εκδήλωση, άπασα η φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας της Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής τον Επιθεωρητή ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ Εμμανουήλ.
Επίσης παρέστησαν ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. ΟΡΦΑΝΟΣ Γεώργιος, ο Βουλευτής κ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σταύρος, η Ολυμπιονίκης και πολιτευτής κ. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ Βούλα, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών εν αποστρατεία Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, ο Πρόεδρος των Αποστράτων Αξιωματικών κ. ΛΑΒΔΗΣ Δημήτριος. ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης κ. ΠΑΔΙΩΤΗΣ Δημήτριος, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) Τ.Δ. Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ο π. Πρόεδρος της IPA Θεσσαλονίκης και Α΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.
Η συνδικαλιστική παράταξη ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, συμμετείχε με το Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και Ιδρυτικό στέλεχος κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑ Ιωάννη.
Θερμά συγχαρητήρια στο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της ΓΑΔΘ για την άρτια οργάνωση της εκδήλωσης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην Θεσσαλονίκη, μετακόμισε από την οδό Ερμού 18-α όπου ήταν μέχρι πρόσφατα, και τώρα βρίσκεται στο ισόγειο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης (Διοικητήριο) γραφείο 026 τηλ.2313336323.
Προσοχή:Το γραφείο είναι ανοικτό τις ημέρες Τρίτη - Τετάρτη και Πέμπτη από ώρα 09.00 έως ώρα 14.00

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014 

Πόρισμα βόμβα της Εισαγγελίας Διαφθοράς θα κάνει πάρα πολλούς να χάσουν τον ύπνο τους. Μετά από μακρόχρονη έρευνα που στηρίχθηκε σε οικονομικούς ελέγχους, εκθέσεις και μαρτυρίες η Εισαγγελία Διαφθοράς βάζει στο στόχαστρο τις διοικήσεις του Μετοχικού Ταμείου Στρατού από το 2000 μέχρι και το 2011! Το πόρισμα που αποκαλύπτει το Έθνος της Κυριακής καταλήγει ότι “επί σειρά ετών, διοικήσεις του Μετοχικού Ταμείου Στρατού μοίραζαν στους δικαιούχους κάθε χρόνο χρηματικά ποσά ως “μέρισμα”, που τα υπολόγιζαν αυθαίρετα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την πραγματική οικονομική κατάσταση του ΜΤΣ που παρουσίαζε ζημιές”! Οι επίκουροι εισαγγελείς Διαφθοράς Αντώνης Ελευθεριάνος και Γιάννης Σέβης που συνέταξαν το πόρισμα μετά από παραγγελία της εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένης Ράϊκου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για το αδίκημα της απιστίας σχετικής με την υπηρεσία,που στρέφεται σε βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου κατ΄ εξακολούθηση. Κατηγορούμενοι είναι όλοι όσοι διετέλεσαν πρόεδροι και γενικοί διευθυντές του ΜΤΣ από το 2000 μέχρι και το 2011. Η ευθύνη του καθενός θα επιμεριστεί στην συνέχεια από τον ανακριτή Διαφθοράς. Τα πυρά των δύο εισαγγελέων κατά των προέδρων και γενικών διευθυντών είναι μαζικά. Η ζημιά του ΜΤΣ υπολογίζεται σε 450 εκατομμύρια. Μεταξύ άλλων οι δύο εισαγγελείς επισημαίνουν ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι χορηγούσαν τα μερίσματα χωρίς να έχουν αφαιρέσει προηγουμένων από τα έσοδα των χρήσεων 2008, 2009 και 2010 τις μη ικανοποιηθείσες αιτήσεις, για την χορήγηση ΒΟΕΑ, οι οποίες είχαν υποβληθεί παρά το γεγονός ότι “ο σχηματισμός των προβλέψεων είναι υποχρεωτικός, ανεξάρτητα αν η χρήση κλείνει με θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα και το ποσό αυτό θα έπρεπε να βαραίνει τα αποτελέσματα της χρήσης, ανεξάρτητα με το εάν έχει καταβληθεί ή όχι στους δικαιούχους”. Επίσης οι κατηγορούμενοι σύμφωνα με τους εισαγγελείς “για να καλύπτουν το άνοιγμα έλλειμμα, που προέκυπτε από την διανομή του μερίσματος κατά τον παραπάνω τρόπο, χρησιμοποιούσαν το αποθεματικό κεφάλαιο του ταμείου …” Είναι βέβαιο ότι η αποκάλυψη του πορίσματος και η ποινική δίωξη των προέδρων και των γενικών διευθυντών ανοίγει πλέον τον ασκό του Αιολου…
pomak 1 
Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014, ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Καβάλας συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Εκκλησιασμοί στα Πομακοχώρια Ξάνθης 2014», με 56 μέλη του έδωσε το παρόν στην Μύκη, όπου στον Ι.Ν. Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και Αγίας Κυριακής, τελέστηκε Θεία Λειτουργία με Αρτοκλασία που συνοδεύτηκε από Θείο Κήρυγμα, από τον Πατέρα Γεώργιο Σπάρταλη.
  
Ο όμορος Σύνδεσμος Αποστράτων είναι ο πρώτος που είχε δηλώσει συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα, μετά την ενημέρωση που έκανε ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Ξάνθης, στο Πανελλήνιο Συνέδριο μας στην Αθήνα 29-30/6/2014. Ελπίζουμε το παράδειγμα να ακολουθήσουν και άλλοι Σύνδεσμοι ή Ενώσεις Αποστράτων.
  
Τον πρόεδρο Ηλία Κιοσσέ και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Καβάλας υποδέχθηκαν στην Μύκη ο πρόεδρος Θεοφάνης Καραμπιπέρης με τέσσερα μέλη του Δ.Σ. (Α΄ αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία, Οργαν. Γραμματέα) που ανέλαβαν και την περιήγηση των συναδέλφων στον Εχίνο, αφού πρώτα σε καφενείο της Μύκης προσφέρθηκε καφές, αναψυκτικά κλπ, συμβάλλοντας έτσι και στην οικονομική στήριξη στους ευγενικούς Πομάκους συμπατριώτες μας.
  
Στον Εχίνο οι Απόστρατοι Αστυνομικοί της Καβάλας προσκύνησαν στο μνημείο που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού(φωτο) και είχαν την ευκαιρία να δουν την ανακαινισμένη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.
 
Στην συνέχεια γευμάτισαν όλοι μαζί στην οικογενειακή ταβέρνα «ΤΑ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ» και είχαν την ευκαιρία να εφοδιασθούν με τα παραδοσιακά γλυκά της Ξάνθης, ενώ περί ώρα 18.00΄ πήραν τον δρόμο της επιστροφής.
  
Γράφει :ο Θεοφάνης Καραμπιπέρης
 
vasilakis heliasΓια την αντιγραφή:
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας - Α΄  Αντιπρόεδρος
 
Σε μια προσπάθεια να εξηγηθούν πολλές από τις απορίες που συνεχίζουν να έχουν ένστολοι αναφορικά με το ύψος της αποκατάστασης των αποδοχών τους, ειδικά την τελευταία εβδομάδα, μετά δηλαδή την δημοσιοποίηση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από του βήματος της Βουλής, το bloko.gr κρίνει σκόπιμο να εξηγήσει, με όσο απλούστερο τρόπο γίνεται, μια σειρά παραμέτρων που αφορούν το σκεπτικό του οικονομικού επιτελείου και κατ΄ επέκταση της Κυβέρνησης, σε ότι αφορά την συμμόρφωση του Δημοσίου με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Για να είμαστε εξ αρχής ξεκάθαροι, αυτό το κείμενο έχει σκοπό, παραθέτοντας τα με όσο πιο απλές λέξεις γίνεται (ώστε να μην υπάρχει χώρος παρερμηνειών, ακόμη κι από τους πλέον κακεντρεχείς ή προκατειλημμένους), να γίνει - όποιος θέλει να καταλάβει - κοινωνός των επιχειρημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως έχουν διατυπωθεί σε απάντηση σειράς ερωτήσεων. Επισημαίνεται ότι απλώς πρόκειται για γνωστοποίηση τους (και όχι μείξης τους με κρίσεις και ημέτερες γνώμες επ΄ αυτών).
*Κατά τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου - προφανώς

Περισσότερα: Αναγκαίες διευκρινίσεις για την επιστροφή περικοπών και αναδρομικών

Σάββατο, 11 Οκτώβριος 2014 13:53

Οριστικό - ΥΠΟΙΚ: Σε 36 δόσεις τα αναδρομικά των ένστολων

Το τελικό σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την απόδοση των αναδρομικών στους ένστολους των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων  παρουσιάζει το bloko.gr.

Τα χρήματα των αναδρομικών από την μερική αποκατάσταση των αποδοχών των ένστολων, βάσει της απόφασης του ΣτΕ που έκρινε ως παράνομο το ύψος των περικοπών που υπέστησαν από την 1η Αυγούστου του 2012, θα επιστρέψουν σε δύο φάσεις, μία εφάπαξ και μία που θα διαρκέσει τρία ολόκληρα χρόνια. Όπως ήδη από χθες το βράδυ είπε στην Βουλή ο Πρωθυπουργός, στο τέλος Νοεμβρίου οπότε καταβάλλεται η μισθοδοσία του Δεκεμβρίου, στους λογαριασμούς των ένστολων θα πιστωθεί ο μισθός που έπαιρναν ως τώρα και η αύξηση που θα λαμβάνουν κάθε μήνα στο εξής στο πλαίσιο της αποκατάστασης των αποδοχών τους. Με την ίδια μισθοδοσία, δεδομένου ότι αυτή η αύξηση ημερολογιακά ξεκινά να ισχύει από την 1η Ιουλίου του 2014, θα μπουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μαζεμένες οι αναδρομικές αυξήσεις των πέντε μηνών που θα έχουν παρέλθει από τότε, δηλαδή των Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2014. Όλες αυτές οι αυξήσεις έχουν κοστολογηθεί στον Προϋπολογισμό στα 90 εκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι το επιπλέον ποσό που θα μοιραστούν οι ένστολοι με την συγκεκριμένη μισθοδοσία, στο τέλος του επόμενου μήνα. Από τις αυξήσεις του βασικού μισθού και των επιδομάτων, αναλόγως βαθμού οι τελικές αποδοχές αναμένεται να αυξηθούν σε κάθε περίπτωση μεταξύ του 40% και του 50% της περικοπής που υπέστη έκαστο στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Με βάση τα προηγούμενα και σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, οι ένστολοι κατόπιν αυτής της μισθοδοσίας, θα έχουν να λαβαίνουν τα αναδρομικά 23 μηνών, για την αποκατάσταση των αποδοχών τους από την 1η Αυγούστου του 2012 μέχρι και την 30η Ιουνίου του 2014. Τα χρήματα αυτά θα αρχίσουν να δίνονται στους ένστολους από το τέλος Δεκεμβρίου του 2014, δηλαδή με την κατάθεση από το Δημόσιο του μισθού του Ιανουαρίου του 2015 και θα εξοφληθούν σε συνολικά 36 ισόποσες, μηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε βάθος τριετίας, με την τελευταία δόση των αναδρομικών να πιστώνεται στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2017. Σε ότι αφορά αυτά τα αναδρομικά ,των 23 μηνών, το συνολικό ύψος τους για όλους τους ένστολους, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ξανά αναλόγως βαθμού, το ύψος τους φθάνει ως τις 6.000 ευρώ. Συνολικά, κάθε δικαιούχος, με τον μισθό του Ιανουαρίου 2015 και για τα επόμενα τρία χρόνια, θα λαμβάνει μαζί με την αύξηση που τρέχει από την 1η Ιουλίου 2014 και τα αναδρομικά των προηγούμενων 23 μηνών, πρόσθεση από την οποία προκύπτει ότι για αυτήν την τριετία - και μόνο - θα αποκατασταθεί σε μηνιαία βάση περίπου το 75% της περικοπής. Έτσι προκύπτει και η σχετική αποστροφή στην ομιλία του Πρωθυπουργού, το βράδυ στην Βουλή, ότι η αποκατάσταση των αποδοχών των ένστολων θα φθάσει τα τρία τέταρτα της περικοπής. Αυτό που μένει να κλειδώσει και να διευκρινιστεί από το οικονομικό επιτελείο είναι εάν θα υπάρξουν περιπτώσεις εφάπαξ ή απόδοσης σε συντομότερο χρονικό διάστημα των αναδρομικών για όσους έχουν να παίρνουν χαμηλά ποσά από αναδρομικά, ώστε τα χρήματα αυτά να «φανούν» στην τσέπη τους.

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

 
 BASILAKISΑν και ακόμα δεν έχει γίνει κατανοητό το ποσοστό επιστροφής - αποκατάστασης των μισθών - συντάξεων των Στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ, παραθέτω τα σημεία του προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σταϊκούρα που μας αφορούν άμεσα, προκειμένου στο μέτρο του δυνατού, να βγάλει ο καθένας μας τα δικά του συμπεράσματα. Στο τέλος του άρθρου διαβάστε όλο το προσχέδιο 47 σελίδων.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας - Α΄ Αντιπρόεδρος
 
 
 
Ακολουθεί το πλήρες προσχέδιο 
Ευχαριστούμε τον ΠΑΠΑΡΙΣΗ Απόστολο για την άμεση ενημέρωση.
Κυριακή, 05 Οκτώβριος 2014 09:03
“Οι ένστολοι παίρνουν ήδη σημαντική αύξηση” είπε ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς στην ομιλία του για τα 40 χρόνια της ΝΔ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτό “γίνεται όχι επειδή δεχτήκαμε την προσφυγή τους στο ΣτΕ -που καλά την έκαναν- αλλά επειδή έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα”, είπε . “Αν δεν είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα από που θα τις δίναμε” πρόσθεσε ο κ.Σαμαράς.
 
Σχόλιο από τον ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία - Α΄ Αντιπρόεδρο.
BASILAKIS1) Άραγε στο όρο ένστολοι περιλαμβάνονται οι απόστρατοι; Από το Κοινωνικό μέρισμα την προηγούμενη χρονιά οι συνταξιούχοι εξαιρέθηκαν και σε καμιά ομιλία του ο Πρωθυπουργός δεν ανέφερε τις λέξεις συνταξιούχοι ή απόστρατοι, παρά στην ΔΕΘ μίλησε για "αυξήσεις" εφόσον εξετασθεί και το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας !!! 
2) Για τον κύριο Πρωθυπουργό μας. Εάν κύριε Πρωθυπουργέ δοθούν χρήματα αυτά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αυξήσεις, αλλά ως επιστροφή των κακώς κρατηθέντων από την 1-8-2012 (δηλαδή σε απλά Ελληνικά, επιστροφή των κλεμένων. Ας μου επιτραπεί ο όρος "κλεμένα" καθώς πιστεύω ότι αυτός είναι και ο πιό κατανοητός). Καθώς με τον όρο αυξήσεις παραπλανάται η κοινή γνώμη, νομίζοντας ότι εάν σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό δοθούν αυξήσεις 40% ο ένστολος εάν παίρνει μισθό σήμερα 1.000 ευρώ, θα πάρει 400 ευρώ αύξηση. Ενώ το σωστό είναι ότι εάν επιστραφεί το 40% των κλεμένων τότε κατά μέσο όρο των 150 ευρώ κλεμένων, θα πάρει 60 ευρώ και εφόσον συνυπολογίσουμε κρατήσεις για τα Ταμεία και Φόρους, θα πάρει περίπου 30-35 ευρώ.  
3) Την απόφαση του ΣτΕ κύριε Πρωθυπουργέ καμία Κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή, εφόσον θέλει να είναι Δημοκρατική Κυβέρνηση, να την δεχτεί ή να την απορρίψει και συνεπώς και η σημερινή Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να την εκτελέσει, διαφορετικά αυτό σημαίνει εκτροπή από την Δημοκρατία. Και όταν λέμε η Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να την εκτελέσει ενοούμε στο 100 % και όχι σε ότι ποσοστό αυτή αποφασίσει. 
4) Θα περιμένουμε να δούμε το σχέδιο του Προϋπολογισμού και την απόφαση στις 28-11-2014 του ΣτΕ και ταυτόχρονα θα μελετάμε επόμενες κινήσεις, ώστε να διαφυλλάξουμε πλήρως τα δικαιώματα των συναδέλφων, τα δικαιώματα όλων μας. 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ για το ΤΕΑΠΑΣΑ προτείνει:

Προτρέπουμε την ΠΟΑΣΥ και την ΠΟΑΞΙΑ να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ / ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.-Ν.Π.Ι.Δ.), το οποίο Ταμείο λειτουργεί ΑΡΙΣΤΑ από το 2009, μετά από μετεξέλιξη του τότε υπάρχοντος Ταμείου με την επωνυμία ΛΑΜΔΕΑ και έχει έδρα στην οδό Ικτίνου 2 - Αθήνα.

Η Προτροπή μας, συνίσταται στο γεγονός ότι το Δ.Σ. του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ έχει όλη την τεχνογνωσία και την εμπειρία και θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμεση απόκτηση των προϋποθέσεων για την ίδρυση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ώστε να μεταφερθούν το ταχύτερο και τα αποθεματικά του ΤΕΑΠΑΣΑ στον νέο φορέα. Βέβαια δεν αποκλείουμε την περίπτωση με διάφορες προσθήκες/τροποποιήσεις του ήδη υπάρχοντος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.) να μην χρειασθεί να σχηματισθεί νέος φορέας, αλλά αυτό επαφίεται στην καλή διάθεση των Ομοσπονδιών (ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ), αλλά και του Δ.Σ. του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι.     

Στο μείζονος σημασίας θέμα αυτό, δεν χωρούν εγωϊσμοί και εκπτώσεις. Η πρότασή μας, είναι εφαρμόσιμη και τυγχάνει κατεπείγουσας εφαρμογής, καθώς τα χρονικά περιθώρια μετεξέλιξης του ΤΕΑΠΑΣΑ είναι πολύ περιορισμένα. Ως εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι της Π.Ο.ΑΣ.Υ. αλλά και εκλεγμένοι στο Διοικητικό Συμβούλιο της I.P.A. Θεσσαλονίκης και οι δύο εξ΄ημών και στα όργανα του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ, παρακαλούμε τις Ομοσπονδίες ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ να αξιοποιήσουν την πρότασή μας και θα βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή με όποιο τρόπο μπορούμε, έχοντας πάντα ως οδηγό μας, το καλό των συναδέλφων για το οποίο και αγωνιζόμαστε.

Με την ευκαιρία αυτή, καλούμε όλους τους συναδέλφους του Νομού Θεσσαλονίκης στις 03 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11.00΄ να προσέλθουν στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα από το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ – (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ./Ν.Π.Ι.Δ.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»

1. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης

Μέλος του Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αντιπρόσωπος της ΕΑΥΘ στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Γενικός Γραμματέας I.P.A. Θεσσαλονίκης

Ιδρυτικό Μέλος της «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»

2. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος

Αντιπρόσωπος της ΕΑΥΘ στην ΠΟΑΣΥ

Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων της I.P.A. Θεσσαλονίκης

Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ./Ν.Π.Ι.Δ.

Ιδρυτικό Μέλος της «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»

3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος

Αντιπρόσωπος της ΕΑΥΘ στην ΠΟΑΣΥ

Αντιπρόεδρος Ελλληνικού Τμήματος I.P.A.

Α΄ Αντιπρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης

Μέλος Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ./Ν.Π.Ι.Δ.

Ιδρυτικό Μέλος της «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek Basque English French German Italian Russian Serbian Spanish Swedish

ΠΡΟΣΦΟΡΑ VODAFONE

vodafone banner

ΠΡΟΣΦΟΡΑ WIND

www.diktyoshopvip.gr

zz104
Μπες τώρα στο
κάνε εγγραφή δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού που έχεις από τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και αξιοποίησε τις εκπληκτικές τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα κινητής τηλεφωνίας. ΔΙΚΤΥΟ - Κ. Καραμανλή 143 Θεσ/νίκη. Τηλ. 2310-311611

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "MAXH"

maxi 04

     ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 4

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ

xartis

weatherbutton