joomla statistics

  Όλη η τροπολογία Μάρδα σχολιασμένη από ειδικό    

      Όλη η τροπολογία Μάρδα σχολιασμένη από ειδικό      
      
H νομικοτεχνική πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα και το σχέδιο νόμου για συνταξιοδοτικές διατάξεις,η αιτιολογική έκθεση, η έκθεση του ΓΛΚ, η γνωμοδότηση του Ε.Σ., η έκθεση συνεπειών ρύθμισης κλπ ,στο μικροσκόπιο ενός ειδικού στρατιωτικού. Ο οποίος σχολιάζει: •Στην γνωμοδότηση του ΕΣ, εγείρονται θέματα που αντιβαίνουν στη Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δικαιωμάτων Ανθρώπου, αναδρομικότητας κλπ σε ορισμένες διατάξεις. •Όμως και στο παρελθόν είχαν επισημανθεί ανάλογα θέματα στο ν.4093/12 ωστόσο η πολιτεία δεν ελήφθησαν υπόψη.
Επισημαίνονται οι παρεμβάσεις που γίνονται στο ν.3865/10, ο οποίος στην ουσία αφορούσε τους εισερχόμενους απο 30/7/90 και μετά. Τώρα πηγαίνει πιο πίσω ο εν λόγω νόμος και ακουμπά και τους ώριμους συνταξιοδοτικά προ του 1990. •Επίσης γίνονται και παρεμβάσεις στο ποσό της δικαιούμενης συνταξης το οποίο είναι ασαφές εάν πιάνει και όσους αποχωρήσαν πριν την 1/1/2015, όμως σίγουρα αφορά αυτούς από 1/1/15 και μετά. Τα έτη γίνονται 58. •Με την νομικοτεχνική βελτίωση του κ.Μάρδα τα όρια μετατίθενται στις 31/08/15 και επιπρόσθετα αναφέρεται διάταξη σύμφωνα με την οποία ¨τα στελέχη των ΕΔ δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία, όπως ειδικότερα θα ρυθμισθεί νομοθετικά, πριν τη συμπλήρωση του 58 έτους". •Μας διαχωρίζει από τα ΣΑ-ΠΣ για τα οποία αναφέρεται νέα διάταξη όπου ¨τα στελέχη των ΣΑ-ΠΣ που θεμελιώνουν δικαίωμα από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, δικαιούνται σύνταξης εφόσον συμπληρώσουν 60 έτη ηλικίας ή 40 συντάξιμα". Η διαφορά είναι τεράστια: τα ΣΑ έχουν το διαζευτικό “ή”, ότι έρθει δηλαδή πρώτο. Θέτει τα 40 συντάξιμα δηλαδή 35  πραγματικά και 5 εκστρατείας λογιζόμενα ως διπλά εφόσον τα έχουν. Επίσης ισχύει για όσους θεμελιώνουν σύνταξη από τη δημοσίευση του νόμου και μετά άρα το κάνει ηπιότερο σε σχέση με το ν.3865/10 ο οποίος έθετε τα ίδια όρια αλλά για όσους θεμελίωναν από 1/1/15 και μετά, άρα τα ΣΑ κέρδισαν και 7 μήνες. Εν αντιθέσει με τα στελέχη των ΕΔ που οι διατάξεις του ν.3865/10 γίνονται δυσμενέστερες.  Διαβάστε    ΕΔΩ   όλη τη τροπολογία Μάρδα, όπως κατατέθηκε. Αυτή είναι η “βελτίωσή” της.

onalert.gr

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015 22:54 
Όλη η τροπολογία που αναφέρεται στο συνταξιοδοτικό των ένστολων       
Τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης όσων αποχωρούν από το Δημόσιο προβλέπει τροπολογία του υπουργού Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτου και του αν. υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την κύρωση της σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης από τον ΕΜΣ.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση του ΓΛΚ, με τις διατάξεις της τροπολογίας αυτής,
1-α- τροποποιούνται διατάξεις του νόμου 3865/2010 (σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου ώστε αα) ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης (βασική και αναλογική) να εφαρμόζεται για όλους όσους (περιλαμβανομένων και των στελεχών των ΕΔ, των ΣΑ και του ΠΣ) έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.1.2015 και μετά (αντί για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την εν λόγω ημερομηνία) ββ)βασική σύνταξη με λιγότερα χρόνια από 15 χρόνια ασφάλισης στο Δημόσιο δικαιούνται όσοι συμπληρώνουν το 67ο (αντί το 65ο) έτος της ηλικίας τους (και εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις).
Β-Συμπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 55 του π.δ. 169/2007, σχετικά με το κατώτατο όριο σύνταξης και προβλέπεται ότι αυτό δεν εφαρμόζεται σε όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την υπηρεσία από 1.7.2015 και μετά και δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους (και μέχρι τη συμπλήρωση του ηλικιακού αυτού ορίου). Επίσης προβλέπεται ότι το ποσό του εν λόγω κατώτατου ορίου παραμένει αμετάβλητο μέχρι το έτος 2021 (ενώ θα αυξανόταν από 1/1/2016).
Γ-παρατείνεται για το έτος 2016 η διάταξη του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 που προβλέπει τον υπολογισμό της σύνταξης με βάση τις συντάξιμες αποδοχές όπως είχαν διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
2-Α Αυξάνονται από 1/1/2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2012 και δεν έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση νόμου το όριο ηλικίας καταβολής ακέραιης σύνταξης. Έτσι θα ισχύουν και για την εν λόγω κατηγορία υπαλλήλων/λειτουργών τα γενικώς ισχύοντα όρια (δηλαδή όσων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2013 όρια: α) των 67 ετών ή 62 ετών (με 40 έτη υπηρεσίας) για πλήρη σύνταξη και β) των 62 ετών για μειωμένη σύνταξη.
Β-Επίσης, τα ισχύοντα μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης αυξάνονται σταδιακά έως την 31.12.2021 σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, με την επιφύλαξη των οριζομένων για το προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού της χώρας.
Γ- Σε περίπτωση καταβολής μειωμένης σύνταξης το συνολικό ποσό της προβλεπομένης μείωσης προσαυξάνεται κατά 10% και μέχρι τη συμπλήρωση του νέου ορίου ηλικίας καταβολής πλήρους σύνταξης.
Δ- Προβλέπονται οι περιπτώσεις που εξαιρούνται ή δεν θίγονται από τα ανωτέρω νέα όρια (μεταξύ αυτών και όσοι έχουν συμπληρώσει έως τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου τόσο τα όρια ηλικίας όσο και τα έτη ασφάλισης που, κατά περίπτωση απαιτούνται για λήψη πλήρους σύνταξης).
Ε- Ορίζεται ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που αποχωρούν από την υπηρεσία από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης του υπό ψήφιση νόμου και μετά, δικαιούνται σύνταξη εφόσον έχουν συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας τους και 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται οι προβλεπόμενοι στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 3865/2010 χρόνοι.
Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικών (ιπτάμενοι, αλεξιπτωτιστές, υπηρετούντες σε υποβρύχια κλπ).
3- Προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του υπό ψήφιση νόμου στους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους Δημοσίους Υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το ελληνικό δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του ΟΣΕ και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού των σιδηροδρομικών δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του νομοθετικού διατάγματος 3395/1955.
Β- Από τις προαναφερόμενες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις προκαλείται επί του κρατικού προϋπολογισμού και τον προϋπολογισμό των φορέων της γενικής κυβέρνησης που καταβάλουν συντάξεις με παραπομπή στις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου (κατά βάση το ΙΚΑ) ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης από: τον υπολογισμό της σύνταξης όσων αποχωρούν (ή αποχώρησαν) από 1.1.2015 και μετά, σύμφωνα με τον νόμο 3865/2010, την αύξηση του ορίου ηλικίας στα 67 για λήψη της βασικής σύνταξης με λιγότερα από 15 έτη ασφάλισης στο Δημόσιο, τη μη εφαρμογή του κατώτερου ορίου σύνταξης για όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την υπηρεσία από 1.7.2015 και μετά χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, το πάγωμα του κατώτατου ορίου σύνταξης έως το έτος 2021, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, την περαιτέρω μείωση των συντάξεων που καταβάλλονται πριν τη συμπλήρωση του νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και μέχρι τη συμπλήρωση αυτού.-
πηγή: Καθημερινή

Το έθνος να λυπάστε

Το έθνος να λυπάστε αν φορεί ένδυμα που δεν το ύφανε
Ψωμί αν τρώει αλλά όχι απ΄τη σοδειά του
Κρασί αν πίνει αλλά όχι απ΄το ποτήρι του
Το έθνος να λυπάστε που δεν υψώνει τη φωνή
παρά μονάχα στην πομπή της κηδείας
που δεν συμφιλιώνεται παρά μονάχα μες στα ερείπιά του
που δεν επαναστατεί παρά μονάχα σαν βρεθεί ο λαιμός του
ανάμεσα στο σπαθί και την πέτρα
Το έθνος να λυπάστε που έχει αλεπού για πολιτικό, απατεώνα για φιλόσοφο, μπαλώματα και απομιμήσεις είναι η τέχνη του
Το έθνος να λυπάστε που έχει σοφούς από χρόνια βουβαμένους…..
 
iliasmarkouΥ.Γ: Αν ζούσε σήμερα ο ποιητής στην Ελλάδα, κι ας μην ήταν Έλληνας τι άλλο θα μπορούσε να γράψει άραγε για να περιγράψει με το δικό του μοναδικό τρόπο την τωρινή πραγματικότητα;
Διευκρίνιση:
Το παραπάνω ποιητικό απόσπασμα (εκτός από τον τίτλο) είναι από ένα παλιό ποίημα (1923) του Λιβανέζου ποιητή Χαλίλ Γκιμπράν (1883 – 1931)

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προμηθέως 1 - Θεσσαλονίκη τηλ. 2310-553538 κιν.6975909933  fax.2310-553430 
08-08-2015     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Συνεταιρισμός Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, είναι στην ευχάριστη θέση να κάνει γνωστά σε όλους τους συναδέλφους τα ακόλουθα:
1)  Όπως κάθε χρόνο έτσι και για το 2015 συνεχίζονται οι εκπληκτικές προσφορές της WIND στους συναδέλφους χρήστες των τηλεφωνικών συνδέσεων του εταιρικού πακέτου του Συνεταιρισμού και ειδικότερα για τους λογαριασμούς μηνός Ιανουαρίου 2015, πιστώθηκαν – συμψηφίσθηκαν οι δικαιούμενες αναβαθμίσεις από 100-300 ευρώ ανά σύνδεση, σε εκατοντάδες χρήστες. Οι συνάδελφοι αυτοί, για αρκετούς μήνες είχαν αρνητικά πρόσημα στους λογαριασμούς τους (δηλαδή δεν πλήρωναν λογαριασμό).
2)  Για την χρήση μηνός Ιανουαρίου 2015 οι χρήστες περίπου 4.000 συνδέσεων που είναι στο πρόγραμμα 1 της WIND και όσοι είναι στο πρόγραμμα 6 της WIND είχαν ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΓΙΑ.
3)  Για την χρήση μηνός Ιανουαρίου 2015 οι χρήστες 1.000 περίπου συνδέσεων στην WIND που έχουν internet 1,5 GB είχαν ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΓΙΑ.
4) Ανακοινώσαμε και είναι σε ισχύ από 5-3-2015 συμφωνία με το κατάστημα WIND στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, για ειδικές εκπτώσεις και παροχή υπηρεσιών μόνο για τους χρήστες του εταιρικού μας πακέτου.
5)  Οι χρήστες συνδέσεων που είναι στα προγράμματα 2,3,4 και 5 της WIND στους λογαριασμούς χρήσεως Μαρτίου 2015, είχαν ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΓΙΑ.
6)  Ανακοινώσαμε ένα νέο απίστευτο πρόγραμμα της WIND με 16 ευρώ πάγιο (απεριόριστη ενδοεπικοινωνία, 1500 λεπτά προς όλα τα σταθερά, 1500 λεπτά προς όλη την wind, 1000 λεπτά προς COSMOTE-VODAFONE και 1 GB internet στο κινητό. Ισχύει από 1η Μαϊου 2015
7) Ανακοινώσαμε νέα προσφορά της WIND για internet 5GB στο κινητό με πάγιο 3,25 ευρώ και 1,5 GB με 2 ευρώ. 
8) Ανακοινώσαμε ότι από 1η Μαϊου 2015 διατίθενται νέες συνδέσεις στο πρόγραμμα 1 της WIND, με εντελώς ΔΩΡΕΑΝ τόσο το πάγιο όσο και τις λοιπές επιβαρύνσεις για όλο το 2015. Το πρόγραμμα 1 προσφέρει: Απεριόριστη ενδοεπικοινωνία, 1500 λεπτά μηνιαίως προς όλη την wind, 1500 λεπτά προς όλα τα σταθερά και 130 SMS. Οι συνάδελφοι μπορούν να διακόψουν τις συνδέσεις αυτές χωρίς καμιά επιβάρυνση όποτε το θελήσουν.  
9) Όλοι οι συνδρομητές, όλων των προγραμμάτων WIND, στους λογαριασμούς χρήσεως μηνός Απριλίου 2015 έχουν ΔΩΡΕΑΝ τον ΦΠΑ.
10)Όλοι οι συνδρομητές, όλων των προγραμμάτων WIND, στους λογαριασμούς χρήσεως μηνός Αυγούστου 2015 θα έχουν ΔΩΡΕΑΝ τον ΦΠΑ και τα τέλη κινητής τηλεφωνίας.
11) Ανακοινώσαμε έξι (6) νέα προγράμματα στην εταιρία κινητής τηλεφωνίας VODAFONE με τελικές τιμές έως 60% μικρότερες των καταστημάτων.
Ειδικά για το πρόγραμμα 1 της VODAFONE θα δοθούν 50 νέες συνδέσεις με μηδέν (0) πάγιο και τελική τιμή μηδέν (0) για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
12)  Διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους, ότι όπως γινόταν και όλα τα προηγούμενα χρόνια έτσι και το 2015 θα συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις καλύτερες προσφορές πανελλαδικά σε επίπεδο κόστους συνδέσεων, εκπτώσεων-αναβαθμίσεων, παροχής υπηρεσιών και πως πέραν της κινητής τηλεφωνίας, υπάρχει πλήθος άλλων εκπτωτικών προσφορών παροχής υπηρεσιών και ειδών από τον Συνεταιρισμό μας, με μόνο σκοπό την εξυπηρέτηση των συναδέλφων σε πνεύμα αλληλεγγύης στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης που διερχόμαστε. Επαναλαμβάνουμε την έκκληση σε όλους τους συναδέλφους που τυχόν έχουν κάποια γνωριμία με επιχείρηση η οποία προτίθεται να κάνει εκπτωτική προσφορά για τα είδη της, να φέρουν τον υπεύθυνο της επιχείρησης σε επαφή μαζί μας.
Τέλος, ευχαριστούμε θερμά την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών (I.P.A.) Θεσσαλονίκης, την Ένωση Αστυνομικών Ε.Α. Νομού Θεσσαλονίκης και την συνδικαλιστική παράταξη "ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ" της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, για την προβολή των ανακοινώσεων και των προσφορών του Συνεταιρισμού, από τις ιστοσελίδες τους και τα έντυπά τους.
Ο Πρόεδρος - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Για την χρήση μηνός Αυγούστου 2015 σε όλα τα προγράμματα της WIND στον Συνεταιρισμό, θα είναι ΔΩΡΕΑΝ ο Φ.Π.Α. και τα τέλη κινητής τηλεφωνίας. Συνολικό όφελος τουλάχιστον 35%
 
M106Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη προσκυνηματική εκδρομή που διοργάνωσε η Ένωση Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Ξάνθης στις 30 Ιουλίου 2015.
Τα μέλη μας  επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Ξάνθης στις 07:00 π.μ. και αναχώρησαν με πρώτο προορισμό το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Γέροντος Παισΐου του Αγιορείτου.
Φτάνοντας, περιμέναμε υπομονετικά την σειρά μας για να προσκυνήσουμε και να πάρουμε ευλογία από τον Άγιο, και παρά το εργάσιμο της ημέρας (Πέμπτη) μεγάλη ήταν η συρροή του κόσμου με την ουρά των προσκυνητών να ξεπερνά τα 300 άτομα.
Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε την Ιερά Μονή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας. Στη Ι.Μ. Αγ. Αναστασίας τα μέλη μας είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα λείψανα του Αγίου Θεωνά και της συνοδείας του, της Αγίας Θεοφανώς και του μαθητή του Χριστού Αγίου Ανδρέα. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως το Μοναστήρι έχει κηρύξει «Βαθύ» πένθος, όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε ο πατέρας της Μονής, διότι στις 23/04/2012 ιερόσυλοι  ύστερα από διάρρηξη του Μοναστηριού έκλεψαν την λειψανοθήκη μαζί με τα λείψανα της Αγίας Αναστασίας.
Μετά το μεσημεριανό γεύμα στα Λουτρά της Νέας Απολλωνίας και τον καφέ στον

Περισσότερα: Προσκυνηματική εκδρομή στον τάφο του Αγίου Παϊσίου

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη 27-07-2015
Σας παρουσιάζουμε παρακάτω τις νέες προσφορές από την Vodafone και επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι όσοι συνάδελφοι ήταν στα παλιά προγράμματα μπορούν να παραμένουν ή να μπουν μετά από δήλωσή τους στα νέα.
Όσοι είναι σε προγράμματα του Συνεταιρισμού στην wind μπορούν να μπουν στα προγράμματα vodafone μόνο εάν διακόψουν τους αριθμούς που έχουν στην wind και εφοδιασθούν με νέους αριθμούς vodafone.
Για κάθε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας τηλ.2310553538 - 6975909933
Πρόβλημα στην απονομή των ΒΟΕΑ προέκυψε λόγω των Capital Control των Τραπεζών.
Το πρόβλημα προκύπτει, όταν τα δικαιούχα τέκνα, πηγαίνουν στην Τράπεζα Πειραιώς και προσπαθούν να ανοίξουν Τραπεζικό λογαριασμό μόνο στο όνομά τους. Οι Τράπεζες λόγω των μέτρων που υπάρχουν περίπου έναν μήνα τώρα, αρνούνται την έκδοση αυτών των λογαριασμών.
Η Ένωσή μας, πρώτη πανελλαδικά αντέδρασε και με επικοινωνία με την Διεύθυνση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, απαίτησε να δοθεί άμεση λύση.
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, μετά την παρέμβασή μας, απέστειλε σε δικαιούχους με fax βεβαίωση με την οποία υποτίθετο ότι θα μπορούσαν να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς, πλην όμως οι βεβαιώσεις αυτές δεν έγιναν δεκτές από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς στην Θεσσαλονίκη.
Σήμερα 23-07-2015, η Ένωσή μας, απέστειλε και το ακόλουθο κατεπείγον έγγραφο. Για κάθε εξέλιξη στο θέμα θα επανέλθουμε.
Πληρωμή ΒΟΕΑ μηνός Μαρτίου 2015
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του, το μήνα Μάρτιο του έτους 2015, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, το αργότερο μέχρι 30 Αυγούστου 2015.
-Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562, Αθήνα
(Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας)
Διπλή ανατροπή για τις συντάξεις όλων των ασφαλισμένων και κυρίως των δημοσίων υπαλλήλων ήρθε στο «και πέντε» της ψήφισης των πρώτων μέτρων του νέου Μνημονίου.

Με διάταξη της τελευταίας στιγμής, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων για όσους έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης από την 1η/1/2015. Η σχετική ρύθμιση που προβλέπεται στο νόμο Λοβέρδου – Κουτρουμάνη (ν.3863/10) ανατρέπει τα θεμελιωμένα δικαιώματα καθώς από το νέο σύστημα δεν θα εξαιρεθούν όσοι έχουν συμπληρώσει και την ηλικία και το χρόνο ασφάλισης πριν από το 2015, και βάσει του νόμου 3863 είχαν το δικαίωμα να αποχωρήσουν και μετά το 2015, χωρίς όμως να τους επηρεάσουν οι αλλαγές στον υπολογισμό της σύνταξης, τονίζει με δημοσίευμά της η εφημερίδα «Ελευθέρος Τύπος».

Το νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων που θα ισχύσει για όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλισμένους σε Δημόσιο, ΙΚΑ, Ταμεία ΔΕΚΟ, Τραπεζών, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις αποχώρησης από την 1η/1/2015 και μετά, προβλέπει ότι το τελικό ποσό θα είναι το άθροισμα τριών επιμέρους «συντάξεων»:

1. Ενα τμήμα σύνταξης θα αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει οι ασφαλισμένοι μέχρι τις 31/12/2010 και θα υπολογιστεί με ό,τι προβλέπει η νομοθεσία του κάθε Ταμείου, δηλαδή θα υπολογιστεί με το «παλιό σύστημα».

2. Ενα τμήμα σύνταξης θα αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης από το 2011 και μετά και θα υπολογιστεί με μειωμένους συντελεστές και με βάση τις εισφορές και τις συνολικές αποδοχές των εργαζομένων από το 2011 μέχρι το έτος που συνταξιοδοτούνται. Αυτό είναι η αναλογική σύνταξη και το ποσό είναι συνάρτηση του χρόνου ασφάλισης, των αποδοχών και των εισφορών που έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι από το 2011 και μετά.

3. Ενα τμήμα σύνταξης θα είναι από το βασικό ποσό των 360 ευρώ, που όμως δεν θα είναι ολόκληρο, αλλά θα αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης που έχουν οι εργαζόμενοι μετά το 2011 και θα διαιρείται με τα συνολικά έτη ασφάλισης που έχουν κατά τη συνταξιοδότησή τους. Για παράδειγμα, εργαζόμενος που συνταξιοδοτείται με 30 έτη, εκ των οποίων τα 5 από το 2011 ως το 2015, θα πάρει τα 5/30 από τη βασική των 360 ευρώ, δηλαδή θα πάρει 60 ευρώ.

Ειδικά για τους δημοσίους υπαλλήλους, η εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων με κριτήριο το πότε υποβάλουν «αίτηση αποχώρησης» οδηγεί στην ουσία στην κατάργηση της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση την 25ετία και μετά την ανατροπή στον υπολογισμό της σύνταξης έρχονται και ανατροπές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με το επόμενο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή ως την επόμενη Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Στο Δημόσιο το κριτήριο για τον υπολογισμό της σύνταξης είναι το έτος θεμελίωσης, δηλαδή οι υπάλληλοι παίρνουν σύνταξη με τον τρόπο υπολογισμού που ισχύει το έτος που συμπληρώνουν την 25ετία. Η πλειονότητα των υπαλλήλων λοιπόν έχουν συμπληρωμένη την 25ετία ως το 2014 και, ως εκ τούτου, ακόμη και αν υπέβαλαν αίτηση μετά το 2015 που ισχύει το νέο σύστημα, δεν θα επηρεάζονταν από τις αλλαγές.

Με τη διάταξη – αστραπή όμως που ψηφίστηκε στη Βουλή, το κριτήριο για τον υπολογισμό των συντάξεων και στο Δημόσιο, όπως και σε όλα τα άλλα Ταμεία, δεν θα είναι το έτος που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ετσι όποιος κάνει αίτηση από την 1η/1/2015 και μετά, θα πάρει σύνταξη με το νέο σύστημα.

bloko.gr Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015 12:13

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη 17-06-2015
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι.
Στα πλαίσια της συνεχούς προσφοράς μας στους συναδέλφους, αποφασίσθηκε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία και εγκαταστήσαμε ένα πλήρες τηλεφωνικό κέντρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων.
Ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα, θα έχουμε την δυνατότητα να αποστέλλουμε τους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας του εταιρικού μας πακέτου, με email στους συνδρομητές μας, που επιθυμούν να πληρώνουν σε τράπεζα ή με e-Banking.
Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε όλους τους συνδρομητές του εταιρικού μας πακέτου στην κινητή τηλεφωνία να συμπληρώσουν το παρακάτω έντυπο και να μας το στείλουν στο fax. 2310-553430

Κατεβάστε το έντυπο σε word ή σε PDF 

logo word      logo pdf

MS WORD     Adobe PDF

ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗΣ
Γράφει ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Ξάνθης κ. Φάνης Καραμπιπέρης
Με λαμπρότητα εορτάσθηκε και φέτος η μνήμη της Αγίας Κυριακής μία από τους δύο Αγίους που είναι αφιερωμένος ο Ι.Ν. Μύκης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκκλησιασμοί σε Ι.Ν. στα Πομακοχώρια 2015», που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία και πρόσκληση των «αναδόχων» συλλόγων, που είναι τα σωματεία Αστυνομικών της Ξάνθης (εν ενεργεία και συνταξιούχων).
Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την παραμονή της εορτής (6/7) με την τέλεση του Πανηγυρικού Εσπερινού, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονος, ο οποίος έκανε μία αναδρομή στην Αγία Κυριακή και ευχαρίστησε όλους όσους βρέθηκαν στην Μύκη, ενώ στο τέλος συνεχάρη τους αναδόχους συλλόγους για την πολύ καλή κατάσταση που βρίσκεται ο Ναός. Την επόμενη (7/7) το πρωί πραγματοποιήθηκε η Εορταστική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος από τον πατέρα Σπάρταλη Γεώργιο.
karam0Τίμησαν με την παρουσία τους τον εορτασμό, σύσσωμο το Δ.Σ. της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών με επικεφαλής τον πρόεδρο του Θεοφάνη ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ, ο Διοικητής του Λόχου Καταδρομών της Γλαύκης, ο Υποδιοικητής του Α.Τ. Εχίνου Δημήτρης Λαφτσής και αντιπρόεδρος της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών, η Διοικητής του Α.Σ. Μύκης Χρυσούλα Καζάκου, ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Ξάνθης Χρήστος Ιωαννίδης, Μέλη του Παραρτήματος της Ένωσης Αξιωματικών Στρατού μεταξύ αυτών ο Υπγτος ε.α. Μανώλης Ψωμαδόπουλος , οι Ταξχοι ε.α. Αργύρης Ανδριώτης και Αθανάσιος Αραμπατζής, ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων, Μπατζάκης Κυριάκος ο οποίος ανήμερα της εορτής ήταν στο ψαλτήρι, ενώ την παραμονή έψαλαν οι συνάδελφοι Γιάννης Γίδαρης και Στέφανος Σιδερίδης.
Στο εκκλησίασμα παρευρέθησαν συνολικά πάνω από

Περισσότερα: Με λαμπρότητα και την παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ξάνθης & Περιθεωρίου εορτάστηκε και...

Παρελήφθησαν από τα Δικηγορικά γραφεία, όλες οι αποδείξεις των συναδέλφων οι οποίοι κατέθεσαν αγωγές για την διεκδίκηση της διαφοράς του 50% από τον Ν.4093/2012.

Όλοι οι συνάδελφοι που έκαναν αγωγές ειδοποιήθηκαν με SMS να προσέλθουν από τα γραφεία μας, καθημερινά 08.00-17.00 εκτός Σαββάτου - Κυριακής και εορτών, για να παραλάβουν τις αποδείξεις των 35 ευρώ που έδωσαν για την κάθε αγωγή.

Όλα τα ονόματα των συναδέλφων που έκαναν αγωγές, μαζί με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία κατάθεσης δημοσιεύονται από την ιστοσελίδα μας και θα δημοσιευτούν και στο επόμενο τεύχος του περιοδικού μας "Μάχη" το οποίο θα εκδοθεί τον μήνα Δεκέμβριο 2015.

Ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι κατέθεσαν αγωγές στον Δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Ιωάννη, για την δικαστική διεκδίκηση του υπόλοιπου 50% από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον Ν.4093/2012,  ότι κατατέθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και για όσους είχαν διάστημα στην ενέργεια και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Δημοσιεύουμε παρακάτω όλα τα δικόγραφα
Τέλος, ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους, ότι η κατάθεση αγωγών, μετά και από τρεις παρατάσεις που δόθηκαν, έχει ολοκληρωθεί στις 31 Μαρτίου 2015 και το νομικό γραφείο δεν

Περισσότερα: Κατατέθηκαν οι αγωγές για τον Ν.4093/2012

IMG 5778ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θεσσαλονίκη 26-06-2015

Τα γραφεία του Σωματείου μας, επισκέφτηκε σήμερα 26-06-2015 ο Πρόεδρος του Σωματείου Αποστράτων Αστυνομικών Φθιώτιδας κ. ΚΑΤΣΑΜΑΣ Νικόλαος.

Τον Πρόεδρο της Φθιώτιδας υποδέχτηκαν στα γραφεία μας, ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας και ο Αντιπρόεδρος της IPA κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος.

Υπήρξε μια πολύωρη συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων επί όλων των θεμάτων και στην συνέχεια παρατέθηκε γεύμα προς τιμήν του φιλοξενούμενού μας Προέδρου κ. ΚΑΤΣΑΜΑ Νικολάου, σε ταβέρνα της περιοχής.

 

img040000Από τα γραφεία μας στην οδό Προμηθέως 1, (έναντι Δικαστηρίων) από σήμερα 26-06-2015 θα διατίθενται στα μέλη μας και στα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) Θεσσαλονίκης 5.000 κουπόνια έκπτωσης 50% στην είσοδο του Magic Park και 1 ευρώ στο εστιατόριο της επιχείρησης.

Συνολικό όφελος για τους συναδέλφους 35.000 ευρώ.

Τα κουπόνια ισχύουν μέχρι 31-10-2015 και το κάθε κουπόνι ισχύει για ένα άτομο ανεξαρτήτως ηλικίας.

Πληρωμή ΒΟΕΑ μηνός Φεβρουαρίου 2015
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του, το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2015, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, το αργότερο μέχρι 15 Ιουλίου 2015.
-Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562, Αθήνα
(Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας)

snap44444Στην Λάρισα και στο ξενοδοχείο ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ξεκίνησε χθές 20-6-15 και συνεχίζεται σήμερα 21-6-15 το Ετήσιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείοας (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.)

Στα θέματα που θα απασχολήσουν το φετεινό Συνέδριο είναι και ο εκδημοκρατισμός του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, καθώς είναι και ο κυρίαρχος λόγος που το Σωματείο μας, που σήμερα διαθέτει πλέον των χιλίων (1.000) μελών, παραμένει εκτός Ομοσπονδίας.

Το Σωματείο μας, προσκλήθηκε επισήμως από την Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. και στην τελετή έναρξης συμμετείχε με τους Πρόεδρο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Γεώργιο, Γ. Γραμματέα ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο και Α΄Αντιπρόεδρο ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Συνέδριο της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. και να ληφθούν σωστές αποφάσεις.

Σχόλιο ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία - Α΄Αντιπροέδρου:
BASILAKISΘεωρώ ότι πρώτα και πάνω από τις όποιες αποφάσεις λάβει το Συνέδριο της ΠΟΑΑΣΑ, για τον εκδημοκρατισμό του Καταστατικού τους, θα πρέπει να μάθουν οι διοργανωτές (Προεδρείο Λάρισας και Προεδρείο ΠΟΑΑΣΑ) να συμπεριφέρονται με τον δέοντα σεβασμό στους προσκεκλημένους τους ή να μην τους προσκαλούν. Και για να είμαι σαφής. Τον προσκεκλημένο τον υποδέχεσαι, τον συνδεύεις στην θέση του, τον προσφωνείς ότι παρίστατε και του δίνεις τον λόγο να κάνει χαιρετισμό. Απλοί κανόνες στοιχειώδους ευγένειας τους οποίους οφείλει κανείς να ακολουθεί. Επειδή τίποτε από τα ανωτέρω δεν συνέβησαν με την πρόσκλησή μας στο Συνέδριο, η κρίση δική σας.
Νέα Eνημέρωση 25-06-2015: Σήμερα, 25-6-2015, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μου, ο Πρόεδρος της Λάρισας, ζητώντας συγνώμη για την σκαιώδη σε βάρος μας συμπεριφορά και με διαβεβαίωσε ότι δεν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek Basque English French German Italian Russian Serbian Spanish Swedish

ΠΡΟΣΦΟΡΑ VODAFONE

vodafone banner

ΠΡΟΣΦΟΡΑ WIND

www.diktyoshopvip.gr

zz104
Μπες τώρα στο
κάνε εγγραφή δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού που έχεις από τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και αξιοποίησε τις εκπληκτικές τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα κινητής τηλεφωνίας. ΔΙΚΤΥΟ - Κ. Καραμανλή 143 Θεσ/νίκη. Τηλ. 2310-311611

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "MAXH"

maxi 04

     ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 4

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ

xartis

weatherbutton