joomla statistics
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των ΒΟΕΑ μηνών Ιαν-Φεβ-Μαρ έτους 2016 και την δρομολόγηση της πληρωμής τους εντός της προσεχούς εβδομάδας, ανακοινώνει τα εξής: α.Για όσους υπέβαλαν αίτηση τους μήνες Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο του έτους 2016, οι Φορολογικές Ενημερότητες θα πρέπει να αποσταλούν το  αργότερο  μέχρι 18-11-2016 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 30-11-2016.
β. Για όσους υπέβαλαν αίτηση τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2016, θα επακολουθήσει ανακοίνωση εντός του Νοεμβρίου 2016.
γ. Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή Φορολογικών Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει καθυστερήσεις στις πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων. Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 Αθήνα
Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας
vasilakis helias
Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας - Α΄ Αντιπρόεδρος
Αγαπητοί συνάδελφοι.
Όπως διαπιστώθηκε, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν εφάρμοσε σωστά τον Νόμο 4387/2016, η εφαρμογή του οποίου μείωνε τις κρατήσεις για την υγειονομική περίθαλψη. Το Γ.Λ.Κ. μετά από υποδείξεις, παραδέχτηκε το λάθος και στις συντάξεις μηνός Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, προέβη στην διόρθωση, αλλά παρέλειψε να αποδώσει τις επιπλέον κρατήσεις για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2016.Τα αναδρομικά ποσά είναι από 30 έως 80 ευρώ συνολικά και για τους 3 μήνες ανάλογα με το ποσό της σύνταξης.
Η Ένωσή μας, απέστειλε σήμερα 4-11-2016 την παρακάτω επιστολή και συστήνουμε σε όλα τα μέλη μας, να μην προβούν σε κάποια ενέργεια εάν δεν τους ενημερώσουμε.
Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του ζητήματος και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
 
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 010 / 2016       Θεσσαλονίκη 04 – 11 – 2016
LOGO                                                                                          
ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΘΕΜΑ: «Επιστροφή αναδρομικών κρατήσεων υπέρ υγειονομικής περίθαλψης»
Αξιότιμοι.
Με τον νόμο 4336/2015 αυξήθηκε από 4% σε 6% η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.
Με τον νόμο 4387/2016 άρθρο 44 επανυπολογίσθηκε η κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης από 1-7-2016 και διαπιστώθηκε ότι μειώθηκαν με τον νέο υπολογισμό οι μηνιαίες κρατήσεις υπέρ της υγειονομικής περίθαλψης.
Διαπιστώθηκε, ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εφάρμοσε τον νέο υπολογισμό από τις συντάξεις μηνός Οκτωβρίου, όπου τα μέλη μας, διαπίστωσαν μία μικρή αύξηση (κατά μέσο όρο περίπου στα 18 ευρώ μηνιαίως).
Παρά την διόρθωση, όμως, διαπιστώθηκε ότι τόσο στην σύνταξη μηνός Οκτωβρίου 2016 όσο και στην σύνταξη μηνός Νοεμβρίου 2016, δεν αποδόθηκαν οι αναδρομικές λάθος κρατήσεις των μηνών Ιουλίου-Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2016.
Παρατίθεται παρακάτω το σχετικό άρθρο 44 του Ν. 4387/2016 όπως πλέον εφαρμόζεται:
«Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων. Η παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80) η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).»
Προκειμένου να ενημερώσουμε τα πλέον των χιλίων (1.000) μέλη μας, παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε, εάν είναι στις προθέσεις σας η αυτεπάγγελτη συνολική επιστροφή των κρατήσεων που έγιναν πέραν των κανονικών ή εάν θα πρέπει να υποδείξουμε στα μέλη μας, την υποβολή ατομικών αιτήσεων.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γ. Γραμματέας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος                                               ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
prosfdik3Η συνεργασία του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης με τα καταστήματα "Δίκτυο" αποφέρει εκπληκτικές προσφορές, μόνο για τους συνδρομητές του Συνεταιρισμού στην κινητή τηλεφωνία. 
Μπες τώρα στο http://www.diktyoshop.gr κάνε εγγραφή δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού που έχεις από τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και αξιοποίησε τις εκπληκτικές τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα κινητής τηλεφωνίας.
ΔΙΚΤΥΟ - Κ. Καραμανλή 143 Θεσ/νίκη. Τηλ. 2310-311611
 
Προσοχή: Οι προσφορές ισχύουν για αγορά 1 τεμαχίου από κάθε είδος, για κάθε μία σύνδεση, από τον Συνεταιρισμό και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

21 Οκτωβρίου 2016         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1.Ανακοινώνεται η αναπροσαρμογή του μερίσματος των στρατιωτικών και αστυνομικών που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης κατά το χρονικό διάστημα από 01-07-2011 έως 31-07-2012, κατόπιν επεξεργασίας των Φύλλων Διακοπής Μισθοδοσίας. Η αναπροσαρμογή αποφασίσθηκε με το αριθ. 25/7/12-10-2016 Πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΣ,, σύμφωνα με την αριθ. 137/2015 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ/Ε΄Τμήμα την οποία αποδέχθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με την αριθ. Φ.951/37/134254/Σ.2072/11 Ιουλ 2016 Απόφασή του.

2. Οι μερισματούχοι που αποχώρησαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα πρέπει να υποβάλουν :
α. Αίτηση για ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του χορηγούμενου μερίσματος
β. Τροποποιητική Πράξη Συνταξιοδότησης από το ΓΛΚ και
γ. Το Συμπληρωματικό Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας (ΦΔΜ).
3. Αποστολή στοιχείων προς:
Μετοχικό Ταμείο Στρατού/Δνση Παροχών/Τμήμα Απονομής Μερισμάτων
Κολοκοτρώνη 13, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα.
Ταξχος Ιωάννης Αζναουρίδης
Γενικός Δντής
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή, της Ένωσης Αποστράτων και IPA Ξάνθης, στον Αίγειρο Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολη.
(Γράφει ο Φάνης Καραμπιπέρης)
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Αποστράτων Αστυνομικών και Τοπική Διοίκηση Ξάνθης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, η μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή, στις 9 Οκτωβρίου 2016, στον Αίγειρο Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολη.
Από νωρίς το πρωί (7.30΄) ένα λεωφορείο του

Περισσότερα: Η I.P.A. Ξάνθης και η Ένωση Αποστράτων Ξάνθης πραγματοποίησαν προσκυνηματική εκδρομή.

Θεσσαλονίκη 09-10-2016
kavl7Σπουδαίες συναντήσεις μεταξύ εξαιρετικών φίλων, πραγματοποιήθηκαν σήμερα 09-10-2016 στην Καβάλα.
Από την Θεσσαλονίκη, συμμετείχαν ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης και Γενικός Γραμματέας της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ο Πρόεδρος του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και Υπεύθυνος Επικοινωνίας I.P.A. Θεσσαλονίκης και Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ και ο Ταμίας της I.P.A. Θεσσαλονίκης και Γ΄ Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος.  Από την Ξάνθη συμμετείχε ο Πρόεδρος της I.P.A. Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος.
Οικοδεσπότες ήταν ο Πρόεδρος της I.P.A. Καβάλας κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεμιστοκλής και ο Πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ κ. ΚΙΟΣΕΣ Ηλίας.
Συζητήθηκαν διάφορα θέματα και κυρίως η συζήτηση επικεντρώθηκε
στο χθες το σήμερα και το αύριο της I.P.A. Συμφωνήθηκε να υπαρξουν κοινές δράσεις και πιο στενή συνεργασία.
Η φιλοξενία ήταν εξαιρετική και ευχαριστούμε θερμά τους φίλους Προέδρους από την Καβάλα και ιδιαίτερα τον φίλο μας ΙΩΑΝΝΙΔΗ Θεμιστοκλή, ο οποίος πραγματικά, μας προσέφερε μια σπουδαία φιλοξενία και ελπίζουμε να φανούμε άξιοι να ανταποδώσουμε στο εγγύς μέλλον.
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2016, Σεπτέμβριος 29 - 7:57πμ
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ για το έτος 2016, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά απόλυτη σειρά με βάση το μήνα υποβολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, στους ατομικούς λογαριασμούς εκάστου.
Για την απρόσκοπτη εκταμίευση των ποσών, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους, «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης», ως κατωτέρω :
α. Για όσους υπέβαλλαν αίτηση τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο - Μάρτιο  του 2016, οι Φορολογικές Ενημερότητες θα πρέπει να αποσταλούν το  αργότερο  μέχρι 21-10-2016 και να έχουν ισχύ μέχρι 29-10-2016.
β. Για όσους υπέβαλαν αίτηση τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο του 2016, θα επακολουθήσει ανακοίνωση εντός του Οκτωβρίου 2016.
γ. Για όσους υπέβαλαν αίτηση τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο του 2016, θα επακολουθήσει ανακοίνωση εντός του Νοεμβρίου 2016.
Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.
Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 Αθήνα
Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας
                                                                 Ταξχος Ιωάννης Αζναουρίδης
                                                                     ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

tsou12Την Παρασκευή 30/9/2016 είχαμε την τιμή και την χαρά να προσφέρουμε την θρακιώτικη φιλοξενία και να δείξουμε τις ομορφιές της πόλης μας, σε συναδέλφους από την Ακαρνανία. Το γκρουπ αποτελούνταν από μέλη της IPA και του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Ακαρνανίας.
Επικεφαλής όλων ο αγαπητός φίλος και Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Ακαρνανίας, αλλά και Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής της I.P.A. Ακαρνανίας κ. ΤΣΟΥΝΗΣ Δημήτριος.
Τους εκλεκτούς φίλους υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της
I.P.A. Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Αποστράτων Ξάνθης κ. ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗΣ Θεοφάνης.

Πληροφορίες από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, αναφέρουν ότι από τον μήνα Νοέμβριο θα ξεκινήσει η καταβολή των ΒΟΕΑ για όσους έκαναν αίτηση τον μήνα Ιανουάριο 2016. Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπογράφτηκε και ανακοινώθηκε στις 23-09-2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα ΒΟΕΑ θα υπολογιστούν και για το 2016 με την τιμή μεριδίου 2011 και αυτό κρίνεται ως θετική εξέλιξη.
Όσοι λοιπόν έκαναν αίτηση τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2016, να παρακολουθούν την ιστοσελίδα μας, καθώς μόλις βγει η σχετική ανακοίνωση από το ΜΤΣ που θα ζητά να σταλούν Φορολογικές ενημερώσεις, θα πρέπει οι δικαιούχοι να τις στείλουν άμεσα.
Απίστευτο αλαλούμ επικρατεί σχετικά με το αν θα γίνουν ή όχι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις ΤΕΑΠΑΣΑ.
Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ΤΕΑΥΑΠ (πρώην Αστυνομίας Πόλεων) θα γίνουν τον μήνα Νοέμβριο, ενώ για το πρώην ΤΕΑΕΧ (Χωροφυλακής) δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση.
Όταν είμαστε ενωμένοι και εργαζόμαστε για το καλό, πάντα πετυχαίνουμε.
images 1
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι όταν είμαστε ενωμένοι και εργαζόμαστε για το καλό, πάντα θα έχουμε επιτυχίες.
Αυτό αποδεικνύεται και στην προκειμένη περίπτωση. Πριν μερικούς μήνες η Συνδικαλιστική Παράταξη "ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ" της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, υπέβαλε αίτημα στον ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για δωρεάν εγκατάσταση και δωρεάν λειτουργία WI-FI στα 25 λεωφορεία της Δ/νσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης (Δ.Α.Ε.Θ.).
Ο Συνεταιρισμός Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, αποδέχτηκε το αίτημα και εξασφάλισε το κόστος της χορηγίας, περίπου 30.000 ευρώ και με συντονισμένες ενέργειες, στις 07-09-2016 εκδόθηκε η υπ΄αριθ. πρωτ.1742/16/1730324 Διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία έγινε αποδεκτή η προσφορά του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.
Ο Συνεταιρισμός Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, αμέσως μόλις παρέλαβε την εγκριτική Διαταγή του Αρχηγείου Αστυνομίας, προέβη στην παραγγελία 25 router 4G (τα καλύτερα στην αγορά) τα οποία θα παραληφθούν σε λίγες ημέρες και θα αρχίσει η εγκατάστασή των, σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Μέσων της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.
Η προσφορά του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνει την αγορά των μηχανημάτων, την εγκατάσταση, το σέρβις και την λειτουργία στην WIND, με μηνιαίο όγκο δεδομένων 30 GB στο καθένα λεωφορείο και εγγυημένη διάρκεια δωρεάν λειτουργίας τουλάχιστον 24 μήνες. 
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, ήταν και είναι ένθερμος υποστηρικτής παρόμοιων προσπαθειών και ειδικότερα στις δύσκολες οικονομικά εποχές που διανύουμε. Αξίζει να αναφέρουμε, ότι και τα τρία μέλη της συντονιστικής επιτροπής της ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ (Πασχαλιάς Ιωάννης-Βασιλάκης Δημήτριος- Χριστοδουλής Χριστόδουλος) είναι και Μέλη του Δ.Σ. της I.P.A. Θεσσαλονίκης.
Ευχαριστούμε θερμά τον ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, την I.P.A. Θεσσαλονίκης για την υποστήριξη του αιτήματος, αλλά και τις ευχαριστίες μας στον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, για την ευαισθησία και την διορατικότητα που τον διακρίνουν. Τέλος, τις θερμές ευχαριστίες μας και στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας στην Θεσσαλονίκη, για την συμβολή, στην επιτυχή εξέλιξη του ζητήματος.

Θεσσαλονίκη 17-09-2016

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, πολλοί συνάδελφοι επικοινώνησαν μαζί μας, και μας ανέφεραν ότι έχουν μεγάλες περικοπές στην επικουρική από το ΤΕΑΠΑΣΑ.

Μετά από επικοινωνία με το ΤΕΑΠΑΣΑ, έγινε γνωστό ότι όλοι οι συνάδελφοι αυτοί είχαν χρέη στην εφορία τους και η κράτηση έγινε για λογαριασμό της εφορίας.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κάποιοι έχουν παρόμοιο συμβάν, συνιστούμε να επικοινωνούν με τον αντίστοιχο φορέα, ώστε να έχουν άμεση ενημέρωση.

gen1Δύο φορτηγά με τρόφιμα αρίστης ποιότητας, αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ, καθώς και ρουχισμό παρέδωσαν στις 14-09-2016 στο Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, ενεργώντας από κοινού:
1)Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2)ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3)ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4)ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ (Συνδικαλιστική παράταξη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης)
Τα δύο φορτηγά συνόδευσε στο παιδικό Χωριό, ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος Ταμίας της I.P.A. Θεσσαλονίκης ο οποίος είναι και Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος I.P.A., καθώς επίσης και Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ.
Ταυτόχρονα, γιορτάστηκαν τα 10-α γενέθλια του Μικρού Αλέξανδρου που φιλοξενείται στο Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου, το οποίο παιδί να θυμίσουμε ότι βάφτησε πριν από ενάμιση χρόνο το 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Θεσσαλονίκης.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακόμη, οι κ.κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος - ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας (και η κόρη του Σοφία) - ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Παναγιώτης και ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος
Ευχαριστούμε για την συνεισφορά τους, τις επιχειρήσεις ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. και ΚΡΕΑΤΑΚΙ ΛΑΓΚΑΔΑ (Ταχμαζίδη Γεωργίου).
Ερώτηση προς του υπουργούς Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας για το θέμα της καθυστέρησης καταβολής του ΒΟΕΑ κατέθεσε ο βουλευτής Λακωνίας Θανάσης Δαβάκης.
davakisΣτην ερώτησή του αναφέρει:
Όπως είναι γνωστό, το ΒΟΕΑ, αφορά σε κρατήσεις που γίνονται σε κάθε μέτοχο-μερισματούχο για λογαριασμό των τέκνων του, για τον προβλεπόμενο χρόνο που απαιτείται ώστε να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις χορήγησης του. Αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για κάθε τέκνο δικαιούχου μετόχου – μερισματούχου και συμβάλει στον καλύτερο προγραμματισμό της περαιτέρω επαγγελματικής και οικογενειακής του ζωής. Για τον λόγο αυτό ο νομοθέτης προέβλεψε να εισπράττεται απευθείας από το τέκνο-δικαιούχο του βοηθήματος.
Το ΒΟΕΑ, μέχρι το έτος 2011 για κάθε Γενικό Επιτελείο, ήταν άμεσα συνδεδεμένο με την τιμή μεριδίου του εκάστοτε χορηγουμένου μερίσματος. Μετά την καθίζηση που υπέστησαν τα μερίσματα που χορηγούν τα Μετοχικά Ταμεία ανάλογη μερική καθίζηση υπέστησαν και τα ΒΟΕΑ και προκειμένου να μην γίνει αρνητική η σχέση εισφορών – ύψους βοηθήματος, αποφασίστηκε το κλείδωμα της τιμής του μεριδίου στα επίπεδα του έτους 2011. Τα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας, με νομοθετική πρωτοβουλία, κλείδωσαν σε σταθερή χρονική βάση το ύψος του μεριδίου.
Ειδικότερα σε ότι αφορά το Μετοχικό Ταμείο Στρατού η προηγούμενη κυβέρνηση το έτος 2012, παρέλαβε 12.500 χιλιάδες ληξιπρόθεσμα ΒΟΕΑ (165 εκατομμύρια ευρώ περίπου) και με τις κατάλληλες ενέργειες σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, προέβη στην εξόφληση των εν λόγω ληξιπρόθεσμων ΒΟΕΑ. Επιπλέον κατόπιν συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών, αναλήφθηκαν ενέργειες (προσωρινός λογιστικός διαχωρισμός, δημιουργία αποθεματικού κλπ), προκειμένου να υφίσταται συνεχής ρευστότητα και να μην προκύψει στο εξής θέμα καθυστέρησης καταβολής του.
Το ύψος του βοηθήματος που χορηγεί το ΜΤΣ έχει κλειδώσει με την τιμή μεριδίου του μερίσματος του έτους 2011, με την υποχρέωση υπογραφής για κάθε έτος Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, με την οποία καθορίζεται η τιμή μεριδίου για το ύψος του Βοηθήματος. Μέχρι και το έτος 2015 οι εν λόγω ΚΥΑ υπογράφονταν εγκαίρως και δεν υφίστατο πρόβλημα στην καταβολή των ΒΟΕΑ στα δικαιούχα τέκνα.
Ωστόσο για το έτος 2016 δεν έχει καταβληθεί το ΒΟΕΑ από το ΜΤΣ, εξαιτίας της μη υπογραφής έως σήμερα της προβλεπομένης ΚΥΑ από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.
Η καθυστέρηση καταβολής των οφειλομένων βοηθημάτων από το ΜΤΣ, έχει δημιουργήσει μείζον οικονομικό θέμα σε πολλά τέκνα – δικαιούχους και στις οικογένειες αυτών, αναφορικά με την κάλυψη προσωπικών οικογενειακών και επαγγελματικών δαπανών τους.
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί;
α. Ποιοι οι λόγοι της εξάμηνης καθυστέρησης υπογραφής της ΚΥΑ από την ιεραρχία του ΥΠΕΘΑ και την εν συνεχεία υποβολή της στο Υπουργείο Οικονομικών;
β. Ποιοι οι λόγοι καθυστέρησης υπογραφής της ΚΥΑ από το Υπ. Οικονομικών; Οι λόγοι είναι μόνο γραφειοκρατικοί ή υφίστανται και δημοσιονομικοί λόγοι; Πότε το Υπ. Οικονομικών θα την υπογράψει προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή του στους δικαιούχους;
γ. Πόσοι είναι οι απλήρωτοι δικαιούχοι και ποιο είναι το συνολικά οφειλόμενο ποσό σε αυτούς από τον Ιανουάριο του έτους 2016 έως και τον τρέχοντα μήνα;
δ. Το υπόψη ως άνω οφειλόμενο ποσό υφίσταται στα ταμειακά διαθέσιμα του ΜΤΣ; Θα δημιουργήσει πρόβλημα ρευστότητας στο ΜΤΣ και θα επηρεάσει την καταβολή του μερίσματος στους μερισματούχους του;
Με μεγάλη συμμετοχή των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε η Πανελλαδική κινητοποίηση διαμαρτυρίας στις 9-9-2016 και ώρα 18.00΄στο Άγαλμα Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη.
Μετά τις ομιλίες από τους εκπροσώπους των Συνδικαλιστικών Σωματείων, ακολούθησε πορεία και επίδοση ψηφίσματος στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.
Συνάδελφοι από τους νομούς όλης της χώρας, προσήλθαν μαζικά στην εκδήλωση.
Μεταξύ αυτών διακρίναμε από την Αιτωλία τον ΤΕΓΑ Χρήστο, από την Ρόδο τον ΚΑΡΙΠΙΔΗ Τσαμπίκο, από την Κεφαλλονιά τον ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ Κων/νο, από την Πρέβεζα τον ΚΙΤΣΙΟ Σοφοκλή, από την Καβάλα τους ΙΩΑΝΝΙΔΗ Θεμιστοκλή και ΚΙΟΣΕ Ηλία, από τα Ιωάννινα τον ΚΙΤΣΙΟ Σπύρο, από την Ξάνθη τον ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ Θεοφάνη, από την Πάτρα τον ΤΣΕΚΟΥΡΑ Σταύρο, από την Κεφαλλονιά την ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, από την Φθιώτιδα τον ΚΑΤΣΑΜΑ Νικόλαο, από την Ροδόπη τον ΣΜΥΛΙΑΝΗ Χρήστο, από τις Σέρρες τον ΜΑΡΑΓΚΟΤΙΔΗ Ιωάννη, από την Κοζάνη τον ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑ Κων/νο, από την Ημαθία τον ΤΡΙΓΚΑ Νικόλαο, από την Πιερία τον ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο και τον ΔΕΛΛΑ Χρήστο, από το Αγρίνιο τον ΤΣΟΥΝΗ Δημήτριο, από την Λακωνία τον ΛΙΑΣΚΟ Παναγιώτη  και πάρα πολλούς άλλους.

Την τελευταία στιγμή η Κυβέρνηση αποφάσισε να δοθούν κανονικά αυτό τον μήνα τα μερίσματα των Επικουρικών συντάξεών μας και ανέβαλε τις κρατήσεις για τις 2-10-2016.

Οι κρατήσεις αναμένεται να φτάσουν το 22% και μαζί με την αναδρομική εφαρμογή του Ν. 4387/2016, οι κρατήσεις θα φτάσουν μέχρι και 38%.

l100Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προσκαλεί όλα τα μέλη της, να δώσουν δυναμικό παρόν στην μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση της 09-09-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στο άγαλμα Ελευθερίου Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη.
Όλα τα μέλη μας, να συγκεντρωθούν πίσω από το πανό της Ένωσής μας.
Δεν θα πρέπει να λείψει κανείς.
Σχετική ανακοίνωση εξεδόθη, από όλες τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και μπορείτε να την διαβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο. http://www.poasy.gr/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2958
vasilakis heliasΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ - Α΄ Αντιπρόεδρος
Στις 2 Σεπτεμβρίου 2016 είναι προγραμματισμένη η επιβολή των περικοπών σε περίπου 200.000 επικουρικές συντάξεις, κατ΄εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου που ψηφίστηκε στις 8.5.2016. Στο στόχαστρο θα βρεθούν οι επικουρικές συντάξεις που αθροιζόμενες με τις αντίστοιχες κύριες ξεπερνούν τα 1300 ευρώ/μήνα. Ταυτόχρονα από τις καταβολές του Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι τέσσερις ισόποσες μηνιαίες παρακρατήσεις για τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις που δεν εφαρμόστηκαν πρακτικά (αν και προβλεπόταν από το νόμο Κατρούγκαλου από τις 1.6.2016) για το τρίμηνο Ιουνίου –Ιουλίου –Αυγούστου 2016. Έτσι αν πχ μία επικουρική σύνταξη προβλέπεται να μειωθεί κατά 20% από 2.9.2016 , θα υποστεί  μία μείωση 35% . Δηλαδή 20% για το Σεπτέμβριο και 15% λόγω της 1ης ισόποσης μηνιαίας παρακράτησης που φέρνει η αναδρομική ισχύ των περικοπών από 1.6.2016. 
Προσοχή: Αφορά συναδέλφους οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν από 01-08-2012 έως 30-06-2014

Οι τ. μέτοχοι των Τομέα Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 01-08-2012 και εισέπραξαν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για τον υπολογισμό του οποίου λήφθηκαν υπόψη οι μειωμένοι βασικοί μισθοί σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012 και μέχρι σήμερα δεν υπέβαλαν αίτηση για αναπροσαρμογή του, μετά τη μερική αποκατάσταση των βασικών μισθών με τις διατάξεις του Ν. 4307/2014, πρέπει άμεσα να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σχετική αίτηση όπως το υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου.
Μπείτε στην παρακάτω Διεύθυνση και κατεβάστε το έντυπο της Αίτησης.

http://www.teapasa.gr/index.php/14-tameio/326-anaprosarmogi-efapax

Μειώσεις που θα φτάνουν μέχρι και 22% θα δουν όλοι οι συνάδελφοι στις επικουρικές συντάξεις από το ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΠΑΣΑ-ΤΑΕΧ), σύμφωνα με τον Νόμο Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016) για συνολικά μικτά ποσά συντάξεων άνω των 1300 ευρώ.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α/12-05-2016) και της υπ’ αριθ. οικ.27677/1541/17-6-2016 (ΦΕΚ 1941/τ.Β/29-6-2016) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ημερομηνία καταβολής των επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑ είναι η δεύτερη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Επομένως, η καταβολή της επικουρικής ΕΤΕΑ για τον μήνα Αύγουστο θα γίνει στις 2-8-2016

Είστε κάτοχος τηλεφωνικής σύνδεσης από τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης; Εάν ναι, τότε μπείτε στο diktyoshop.gr κάντε εγγραφή και δείτε τις ειδικές προσφορές σε υπηρεσίες και προϊόντα κινητής τηλεφωνίας, laptops, tablet και χιλιάδες άλλα είδη.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek Basque English French German Italian Russian Serbian Spanish Swedish

ΠΡΟΣΦΟΡΑ WIND

www.diktyoshopvip.gr

Μπες τώρα στο
κάνε εγγραφή δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού που έχεις από τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και αξιοποίησε τις εκπληκτικές τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα κινητής τηλεφωνίας. ΔΙΚΤΥΟ - Κ. Καραμανλή 143 Θεσ/νίκη. Τηλ. 2310-311611

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "MAXH"

maxi 04

     ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 4

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ

xartis

weatherbutton